Alumni


NoNameYearFormerCurrent Position
1Li Sun2019-2022M.S.Engineer, Huawei Inc.
2Yu-Jiao Xiahou2019-2022PostdocPostdoc, Xiamen Univ.The Yi Research Group @ Xiamen University, Email: junyi[at]xmu.edu.cn