PUBLICATIONS
Selected
All Publications

PUBLICATIONS

*Corresponding author; #Equal contribution

2022

29. Yu-Jiao Xia-Hou#, Yu Yu#, Jun-Rong Zheng#, Jun Yi, Jing Zhou*, Ting-Xiao Qin, En-Ming You, Hai-Long Chen, Song-Yuan Ding*, Li Zhang, Kai-Li Chang, Ke Chen, Martin Moskovits, and Zhong-Qun Tian* Graphene Coated Dielectric Hierarchical Nanostructures for Highly Sensitive Broadband Infrared Sensing, Small (2022)

28. Chao-Yu Li, Jun Yi, Ren Hu, Jian-Feng Li, and Zhong-Qun Tian, Surface-enhanced Raman spectroscopy with nanomaterials, Chapter in Book: Reference Module in Materials Science and Materials Engineering (2022)

27. Xue-Qiu You#, Wei Peng#, Jia-Xing He, Jia-Sheng Lin, Xiao-Qi Zong, Nan Zhao, Jing-Liang Yang, Ming-De Li, Yue-Jiao Zhang, Jun Yi*, Huai-zhou Jin*, Zhong-Qun Tian, and Jian-Feng Li*, Inhomogeneity of fluorescence lifetime and intensity in a plasmonic nanocavity, Nano Today, 45, 101548 (2022)

26. Fan-Li Zhang, Jun Yi*, Wei-Yi Lin, En-Ming You, Jia-Sheng Lin, Huai-zhou Jin*, Wei-Wei Cai, Zhong-Qun Tian, and Jian-Feng Li*, Gap-mode plasmons at 2 nm spatial-resolution under a graphene-mediated hot spot, Nano Today, 44, 101464 (2022)

25. Shiekh Zia Uddin, Naoki Higashitarumizu, Hyungjin Kim, Jun Yi, Xiang Zhang, Daryl Chrzan, and Ali Javey*, Enhanced Neutral Exciton Diffusion in Monolayer WS2 by Exciton–Exciton Annihilation, ACS Nano, 16, 8005–8011 (2022)

2021 and before

24. En-Ming You#, Yiqin Chen#, Jun Yi#, Zhao-Dong Meng, Qian Chen, Song-Yuan Ding*, Huigao Duan*, Martin Moskovits, and Zhong-Qun Tian*, Nanobridged rhombic antennas supporting both dipolar and high-order plasmonic modes with spatially superimposed hotspots in the mid-infrared, Opto-Electronic Advances, 4, 210076 (2021)

23. Xiaoze Liu#, Jun Yi#, Sui Yang, Erh-Chen Lin, Yue-Jiao Zhang, Peiyao Zhang, Jian-Feng Li, Yuan Wang, Yi-Hsien Lee, Zhong-Qun Tian, and Xiang Zhang*, Nonlinear valley phonon scattering under the strong coupling regime, Nature Materials, 20, 1210–1215 (2021)

22. Chao Zhan, Qiu-Xiang Wang, Jun Yi, Liang Chen, De-Yin Wu, Ye Wang, Zhao-Xiong Xie*, Martin Moskovits, and Zhong-Qun Tian*, Plasmonic nanoreactors regulating selective oxidation by energetic electrons and nanoconfined thermal fields, Science Advances, 7, eabf0962 (2021)

21. Chao Zhan#, Gan Wang#, Jun Yi#, Jun-Ying Wei, Zhi-Hao Li, Zhao-Bin Chen, Jia Shi, Yang Yang*, Wenjing Hong*, and Zhong-Qun Tian*, Single-Molecule Plasmonic Optical Trapping, Matter, 3, 1350-1360 (2020)

20. Jun Yi, En-Ming You, Song-Yuan Ding*, and Zhong-Qun Tian, Unveiling the molecule–plasmon interactions in surface-enhanced infrared absorption spectroscopy, National Science Review, 7, 1228-1238 (2020)

see also in [NSR Highlight], [Phys.org], and [EurekAlert]

19. Chao-Yu Li, Sai Duan, Jun Yi, Chen Wang, Petar M Radjenovic, Zhong-Qun Tian, and Jian-Feng Li*, Real-time detection of single-molecule reaction by plasmon-enhanced spectroscopy, Science Advances, 6, eaba6012 (2020)

18. Shu Hu, Jun Yi, Yue-Jiao Zhang, Kai-Qiang Lin, Bi-Ju Liu, Liang Chen, Chao Zhan, Zhi-Chao Lei, Juan-Juan Sun, Cheng Zong, Jian-Feng Li, and Bin Ren*, Observing atomic layer electrodeposition on single nanocrystals surface by dark field spectroscopy, Nature Communications, 11, 2518 (2020)

17. Xiaoze Liu#, Jun Yi#, Quanwei Li#, Sui Yang, Wei Bao, Chad Ropp, Shoufeng Lan, Yuan Wang, and Xiang Zhang*, Nonlinear optics at excited states of exciton-polaritons in two-dimensional atomic crystals, Nano Letters, 20, 1676–1685 (2020)

16. Fan-Li Zhang#, Jun Yi#, Wei Peng, Petar M. Radjenovic, Hua Zhang, Zhong-Qun Tian, and Jian-Feng Li*, Elucidating Molecule‐Plasmon Interactions in Nanocavities with 2 nm Spatial‐Resolution and at Single‐Molecule Level, Angewandte Chemie International Edition, 58, 12133–12137 (2019)

15. Chao Zhan, Xue-Jiao Chen, Jun Yi, Jian-Feng Li, De-Yin Wu, and Zhong-Qun Tian*, From plasmon-enhanced molecular spectroscopy to plasmon-mediated chemical reactions, Nature Review Chemistry, 2, 216–230 (2018)

14. Hanyu Zhu, Jun Yi, Ming-Yang Li, Jun Xiao, Lifa Zhang, Chih-Wen Yang, Robert A Kaindl, Lain-Jong Li, Yuan Wang*, and Xiang Zhang*, Observation of chiral phonons, Science, 359, 579-582 (2018)

Highlighted by [Phys news], [LBL news], and [ScienceDaily]

13. Meng Meng, Fan-Li Zhang, Jun Yi, Long-Hui Lin, Cui-Ling Zhang, Nataraju Bodappa, Chao-Yu Li, San-Jun Zhang, Ricardo F Aroca, Zhong-Qun Tian, and Jian-Feng Li*, Shell-isolated nanoparticle-enhanced phosphorescence, Analytical Chemistry, 90, 10837-10842 (2018)

12. Chao-Yu Li#, Jin-Hong Gao#, Jun Yi#, Xia-Guang Zhang, Xiao-Dan Cao, Meng Meng, Chen Wang, Ya-Ping Huang, San-Jun Zhang, De-Yin Wu, Chuan-Liu Wu*, Jian-Hua Xu, Zhong-Qun Tian, and Jian-Feng Li*, Plasmon-enhanced ultrasensitive surface analysis using Ag nanoantenna, Analytical Chemistry, 90, 2018-2022 (2018)

11. Hao Yin, Jun Yi, Zhen-Wei Yang, Zhen-Yang Xu, Shun-Ji Xie, Lei Li, Chao-Yu Li, Juan Xu, Hua Zhang*, San-Jun Zhang, Jian-Feng Li*, and Zhong-Qun Tian, Plasmon-enhanced quantum dots fluorescence and energy conversion in water splitting using shell-isolated nanoparticles, Nano Energy, 42, 232-240 (2017)

10. Kai-Qiang Lin, Jun Yi, Jin-Hui Zhong, Shu Hu, Bi-Ju Liu, Jun-Yang Liu, Cheng Zong, Zhi-Chao Lei, Xiang Wang*, Javier Aizpurua, Rubén Esteban*, and Bin Ren*, Plasmonic photoluminescence for recovering native chemical information from surface-enhanced Raman scattering, Nature Communications, 8, 14891 (2017)

9. Song-Yuan Ding, En-Ming You, Jun Yi, Jian-Feng Li, and Zhong-Qun Tian*, Further expanding versatility of surface-enhanced Raman spectroscopy: from non-traditional SERS-active to SERS-inactive substrates and single shell-isolated nanoparticle, Faraday Discussions, 205, 457-468 (2017)

8. Bao-Ying Wen#, Jun Yi#, Ya-Hao Wang, Kanagaraj Madasamy, Hua Zhang*, Murugavel Kathiresan*, Jian-Feng Li*, and Zhong-Qun Tian, In-situ monitoring of redox processes of viologen at Au (hkl) single-crystal electrodes using electrochemical shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy, Electrochemistry Communications, 72, 131-134 (2016)

7. Kai-Qiang Lin, Jun Yi, Shu Hu, Bi-Ju Liu, Jun-Yang Liu, Xiang Wang, and Bin Ren*, Size effect on SERS of gold nanorods demonstrated via single nanoparticle spectroscopy, The Journal of Physical Chemistry C, 120, 20806-20813 (2016)

6. Shuai Tang, Yu Gu, Jun Yi, Zhicong Zeng, Song‐Yuan Ding, Jia‐Wei Yan, De‐Yin Wu, Bin Ren, Zhong‐Qun Tian*, and Bing‐Wei Mao*, An electrochemical surface‐enhanced Raman spectroscopic study on nanorod‐structured lithium prepared by electrodeposition, Journal of Raman Spectroscopy, 47, 1017-1023 (2016)

5. Kai-Qiang Lin, Jun Yi, Shu Hu, Juan-Juan Sun, Jue-Ting Zheng, Xiang Wang, and Bin Ren*, Intraband hot-electron photoluminescence from single silver nanorods, ACS Photonics, 3, 1248-1255 (2016)

4. Song-Yuan Ding, Jun Yi, Jian-Feng Li, Bin Ren, De-Yin Wu, Rajapandiyan Panneerselvam, and Zhong-Qun Tian*, Nanostructure-based plasmon-enhanced Raman spectroscopy for surface analysis of materials, Nature Review Materials, 1, 1-16 (2016)

3. Xi He, Tong-Dan Tang, Jun Yi, Bi-Ju Liu, Fang-Fang Wang, Bin Ren, and Jian-Zhang Zhou*, Spherical Au@ Ag Nanoparticles for Localized Surface Plasmon Resonance Scanning Probes: Synthesis and Dielectric Sensitivity, Acta Physico-Chimica Sinica, 8, 1575-1583 (2015)

2. Song-Yuan Ding, Jun Yi, Jian-Feng Li, and Zhong-Qun Tian*, A theoretical and experimental approach to shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy of single-crystal electrodes, Surface Science, 631, 73-80 (2015)

1. Chengyi Hu, Kaiqiang Lin, Xingli Wang, Shengjie Liu, Jun Yi, Yu Tian, Binghui Wu, Guangxu Chen, Huayan Yang, Yan Dai, Huan Li, and Nanfeng Zheng*, Electrostatic self-assembling formation of Pd superlattice nanowires from surfactant-free ultrathin Pd nanosheetsJournal of the American Chemical Society, 136, 12856-12859 (2014)
The Yi Research Group @ Xiamen University, Email: junyi[at]xmu.edu.cn